Aktuality > Pracujeme na severozápadním obchvatu Velké Bíteše

Pracujeme na severozápadním obchvatu Velké Bíteše

22. 04. 2021

V polovině dubna jsme zahájili práce na stavbě severozápadního obchvatu Velké Bíteše.

Nová dvoupruhová obousměrná komunikace propojí silnici I/37 Velká Bíteš – Žďár nad Sázavou se silnicí  II/379 v místě usedlosti s místním názvem Rasovna. V místě obou napojení budou vybudovány nové stykové křižovatky. Budoucí SZ obchvat bude umístěn v katastru města Velká Bíteš a částečně zasáhne také do katastru obce Březské. Celková délka nové komunikace  je 2,105 km. Trasa nového obchvatu přetíná také komunikaci třetí třídy II/3791, ulice Vlkovská – v místě budoucího křížení vznikne nová okružní křižovatka.

Do provozu bude dílo uváděno postupně. Již na podzim letošního roku dostanou řidiči k dispozici část od napojení na silnici I/37 po novou okružní křižovatku v místě křížení se silnicí ve směru Velká Bíteš – Vlkov. Zbývající část bude hotová do konce září 2022.

 

Základní informace:

Název: II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat 

Investor: Kraj Vysočina

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 04/2021 – 09/2022

Akce je spolufinancována z prostředků EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.