Aktuality > Práce na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou znamenají změnu rozchodu kolejí

Práce na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou znamenají změnu rozchodu kolejí

16. 07. 2021

V pondělí 19. července začne první etapa prací na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou v úseku mezi U Lomu a Vratislavickou výhybnou. Po dokončení této etapy bude rozchod kolejí 1435 mm. Práce provede EUROVIA CS pro Dopravní podnik města Liberec a Jablonec nad Nisou do listopadu 2021.

„Na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou dojde v následujícím období k dokončení zásadní rekonstrukce, která byla započata před 20-ti lety. Jako první nastává etapa změny rozchodu kolejí ze stávajících 1000 mm na standardních 1435 mm, a to na 3, 9 km dlouhém úseku U lomu – Vratislavice, výhybna. Tento úsek je již technicky připraven na tuto změnu, díky dříve provedeným rekonstrukcím, “ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS. Dále v rámci prací bude trať doplněna o stacionární mazníky, svršek na dřevěných pražcích bude nahrazen svrškem na ocelových Y pražcích a dojde v celém úseku k obnovení geometrické polohy koleje strojním podbitím. 

Součástí stavby je i úprava úseku Fügnerova – U Lomu, kde dojde také k podbití části tratě na pražcích. V celém úseku Fügnerova – Vratislavice, výhybna proběhne odstranění vlnkovitosti kolejnic strojním broušením. Součástí je také úprava přechodů a přejezdů a úprava trolejového vedení, které bude přizpůsobeno novému rozchodu 1435 mm. V úseku U Lomu – Nová Ruda bude provedena úprava odvodnění opěrné zdi v délce 100 m včetně sanace s ohledem na odstranění současných průsaků. 

Práce budou probíhat za úplné výluky na uvedené tramvajové trati. Pro cestující bude zřízena náhradní autobusová doprava. Pro vytvoření bezpečného prostoru pro pracovníky a pro zajištění zásobování stavby zasáhnou práce rovněž do vedlejší komunikace, kde bude částečně omezený provoz.

Konec prací a zároveň ukončení výluky na tramvajové trati v úseku Liberec – Vratislavice, výhybna je stanoven na listopad 2021.


Základní informace:

Název stavby:   Změna rozchodu kolejí tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou, úsek U Lomu – Vratislavice, výhybna

Objednatel:  Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Liberec (hl. stavbyvedoucí – Ladislav Lorenc)

Doba výstavby (výluka tramvajové trati): 07/2021 – 11/2021