Aktuality > Po víkendu budou zahájeny práce na dálnici D8

Po víkendu budou zahájeny práce na dálnici D8

12. 04. 2019

Stavební společnost EUROVIA CS v pondělí zahájí práce na dálnici D8 v rámci projektu „D8 Oprava vozovky od km 37,300 po km 48,300 L i P, Exit 35 P, Exit 45 L i P“. Samotné práce začnou 15. dubna a předcházet jim bude rozmístění dopravního opatření o víkendu 13. a 14. dubna. Projekt, který je rozdělen do několika etapa, provede EUROVIA CS pro ŘSD ČR do podzimu roku 2020.

„Aby byl v místě maximálně možně zachován provoz, budou práce probíhat v celkem pěti etapách, to vždy při úplné uzavírce jednoho jízdního pruhu v daném úseku. Vzhledem k tomu, že se práce neobejdou bez dopravního opatření, chtěli bychom požádat všechny řidiče o dodržování stanovených rychlostí,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

V rámci projektu dojde k opravě asfaltobetonové vozovky v úseku dálnice D8 v km 37,300 - 48,300

a v oblasti mimoúrovňových křižovatek (MÚK) Doksany (Exit 35) Lukavec (Exit 45). Stavba

se nachází v Ústeckém kraji, v jeho jihovýchodní části v okresu Litoměřice. Oprava vozovky zahrnuje výměnu asfaltového krytu s provedením recyklace za tepla u podkladní vrstvy. V úsecích s výskytem poruch bude navíc provedena sanace podkladních vrstev, případně lokální sanace. Součástí opravy bude dále výměna monolitických betonových žlabů, kompletní výměna krajních svodidel, výměna sčítačů dopravy a meteočidla. V rámci stavby bude rovněž obnoveno vodorovné dopravní značení. Na mostních úsecích bude mimo novou obrusnou asfaltovou vrstvu provedena

také výměna dilatačních mostních závěrů.

 

Základní informace:

Název: D8 Oprava vozovky od km 37,300 po km 48,300 L i P, Exit 35 P, Exit 45 L i P

Investor: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS

Termín realizace: 04/2019–podzim 2020