Aktuality > Písek má nové protipovodňové bariéry

Písek má nové protipovodňové bariéry

04. 12. 2019

V listopadu skončila výstavba nových protipovodňových bariér v Písku.

Projekt řešil také provedení těsnícího prvku ze štětovnic v celkové délce cca 630 metrů.

Železobetonová zídka je doplněna mobilními prvky pro ochranu Q (100) s bezpečnostním převýšením 0,3 m. Součástí projektu byly také přeložky veškerých sítí v koridoru bariér včetně provedení opravy přilehlých chodníků, komunikací a cyklostezek a výstavbu nového veřejného osvětlení. V jednom z úseku byla oprava stávající kanalizace provedena pomocí rukávce tj. bezvýkopová technologie opravy.

 

Základní informace:

Název: Protipovodňová opatření města Písek, levý břeh Otavy, sídliště Portyč – ústí potoka Jiher

Investor: Povodí Vltavy

Zhotovitel: EUROVIA CS 

Termín výstavby: 11/2017 - 11/2019