Aktuality > Opravíme další pojezdové dráhy na letišti Václava Havla v Praze

Opravíme další pojezdové dráhy na letišti Václava Havla v Praze

28. 03. 2022

Od konce března do konce června budeme pracovat na rekonstrukci křižovatky pojezdových drah (tzv. Taxiway) a dráhy TWY B na letišti Václava Havla v Praze.

Cílem rekonstrukce křižovatky je zúnosnění vozovek pojezdových drah, zkapacitnění křižovatky pro možnost využití letadly s větším kapacitním označením a vybavení novým, moderním světelným zabezpečovacím zařízením (SZZ). Kompletně odstraníme stávající vozovky včetně podkladních vrstev o celkové výměře 12.500 m2.

Následovat bude zřízení aktivní zóny, položení vrstvy ze štěrkodrti, aplikace asfaltového nátěru s podrcením a vrstva MCB, kde bude provedena stavební příprava pro rozvody kabelů SZZ. Následně proběhne pokládka nového cementobetonového krytu včetně těsnění spár, instalace kabelů a osazení zapuštěných návěstidel SZZ.

Souběžně s těmito činnostmi budou probíhat i jiné práce jako například pokládka štěrbinových žlabů, nové kanalizační přípojky, zřízení nových kabelovodů podél vozovek, ale i ve zpevněných plochách včetně osazování kabelových šachet a komor. Dále bude realizována pokládka asfaltových vrstev v bezprašných pásech vozovek.

Součástí akce je i výměna části zálivek na hlavní vzletové a přistávací dráze RWY 06 – 24, která bude po dobu rekonstrukce křižovatky mimo provoz.


Základní informace:

Název stavby: Rekonstrukce severní části křižovatky TWYs AxBxDxG a navazující TWY B.

Investor: Letiště Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 03/2022 – 06/2022