Aktuality > Obchvat Strážkovic je hotový

Obchvat Strážkovic je hotový

03. 12. 2021

Ve čtvrtek 2. prosince byla ukončena stavba obchvatu Strážkovic. K jeho zprovoznění přitom došlo, oproti původnímu plánu, o několik měsíců dříve.

V souladu s projektovou a zadávací dokumentací měl být obchvat dokončen na jaře 2022. Díky koordinaci sousední stavby mostu v Trocnově jsme mohli spojit několik etap výstavby do jedné a došlo ke zprovoznění samotného obchvatu v jednu stavební sezonu.

Obchvat umožní především rychlejší spojení mezi Českými Budějovicemi, Trhovými Sviny a Novými Hrady a zároveň zbaví obyvatele Strážkovic tranzitní dopravy. Stavba 2 127, 37 metrů dlouhá obsahuje novou okružní křižovatku v místě křížení se silnicí II/155, která vede z Třeboně na Římov. Vozovka je tvořena dvěma jízdními pruhy šířky 3.00 m.

Od března 2022 začneme pracovat na úpravách v obci v rámci etapy B, která se bude týkat stavebních úprav v obci Strážkovice – a to stávající křižovatky silnic II/155 a II/156. Na řešené křižovatce v obci dojde ke změně přednosti jízdy pro vozidla. Nově bude jako hlavní silnice II/155, proto je nutné stavebně upravit stávající křižovatku tak, aby vyhovovala z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy. Ze stávající silnice II/156 v obci Strážkovice se po dostavbě obchvatu stane místní komunikace. Součástí stavby budou i nové chodníky, které propojí již existující chodníky. Součástí úprav bude i nové veřejné osvětlení v celém rozsahu stavby. Úprava komunikace si rovněž vyžádá překládky stávajících inženýrských sítí.

Základní informace:

Název: Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice a Stavební úpravy silnic II/155 a II156 v obci Strážkovice

Objednatel: Jihočeský kraj a obec Strážkovice

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 03/2021–12/2022