Aktuality > Obchvat Domašína je hotový

Obchvat Domašína je hotový

30. 11. 2021

Nový obchvat Domašína se 30. listopadu slavnostně otevřel motoristům.

Přeložka silnice II/321 na území obce Černíkovice na Rychnovsku odvádí dopravu z její místní částí Domašín mimo zastavěné území. Tato stavba je významná z hlediska dopravního napojení průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, kde se nachází závod Škoda auto, zejména ve směru na Hradec Králové a Prahu. Provoz mezi Solnicí a Častolovicemi bude plynulejší a bezpečnější pro všechny motoristy, ale především se velmi uleví místním občanům, které zatěžovala nadměrná kamionová doprava.

Přeložka u Domašína je dlouhá dva kilometry. V rámci stavby došlo k přeložkám inženýrských sítí, konkrétně přeložce plynovodu a vodovodu, výstavbě zemního tělesa včetně odvodňovacích příkopů, realizaci konstrukčních vrstev vozovky a následné pokládce asfaltobetonových směsí. Nová komunikace byla navržena s ohledem na její plánované zatížení. V rámci výstavby byly například použity modifikované asfalty pro vytvoření větší únosnosti krytu vozovky. Konstrukční vrstvy vozovky komunikace vč. asfaltových vrstev byly pokládány pomocí 3D nivelace. Jde o moderní a momentálně nejpřesnější metodu pokládky vrstev vozovky, která se zatím používá například při výstavbě dálnic.

Zajímavostí samotného obchvatu je řešení jeho odvodnění. Dešťová voda z celého obchvatu je pomocí odvodňovacích příkopů svedena do nově vybudovaných retenčních nádrží, ze kterých v případě nutnosti odtéká do Třebešovského potoka. Ještě před svedením dešťových vod do retenčních nádrží jsou v odvodňovacích příkopech vystavěny lapače splavenin s možností osazení norné stěny, pomocí níž je možné v případě ekologické havárie zachytit například ropné látky dříve, než vtečou do Třebešovského potoka.

Před zahájením stavebních prací se uskutečnil rozsáhlý archeologický průzkum, který přinesl nález studny, dvou domů a několika hliníků z pozdní doby kamenné. Dalším významným objevem je první naleziště osídlení ze starší doby bronzové v Podorlickém regionu.

Nová část komunikace II/321 se na svém začátku a konci plynule napojuje na stávající silnici II/321, která se tak směrem do obce uzavřela. Domašín je připojen na silnici II/321 v místech kruhové křižovatky, která je součástí nového obchvatu.


Základní informace:

Název: II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat

Objednatel: Královéhradecký kraj, CIRI (oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací)

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 11/2019 – 11/2021