Aktuality > Nová tramvajová smyčka Depo Hostivař v Praze je hotová

Nová tramvajová smyčka Depo Hostivař v Praze je hotová

15. 08. 2022

Slavnostním přestřižením pásky a čestnou jízdou byl 15. srpna zahájen provoz na nové tramvajové smyčce Depo Hostivař v Praze.

V rámci projektu došlo k úpravě úseku hlavních kolejí v ulici Černokostelecká v místě zaústění do nové smyčky v délce cca 115 metrů dvoukolejně. Tramvajová trať je celá na příčných pražcích. Na tramvajovém tělese byl zachován kryt otevřeného kolejového svršku.

Tramvajová smyčka je tříkolejná s délkou vnější koleje cca 490 metrů. Délka odstavů je pro čtyři tramvajové soupravy a jednu soupravu na odjezdu.

Smyčka vznikla na ploše stávajícího autobusového terminálu, parkovišti P+R a parkovišti zaměstnanců DP. Povrch tramvajové trati ve smyčce je v prostoru zastávek s dlažbou, v prostoru odstavů tramvajových souprav s mlatovým krytem, přejezdy pro nekolejovou dopravu mají asfaltový kryt a zbylá část tramvajové trati je zatravněna. Součástí výstavby byla realizace mnoha přeložek sítí elektro, kanalizace a vodovodu.


Základní informace:

Název: Tram smyčka Depo Hostivař

Objednatel: Dopravní podnik Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 03 – 08/2022