Aktuality > Nová sportovní hala v Hodkovicích nad Mohelkou byla slavnostně předána

Nová sportovní hala v Hodkovicích nad Mohelkou byla slavnostně předána

20. 09. 2018

V neděli 16. září 2018 proběhlo slavnostní otevření nové sportovní haly v Hodkovicích nad Mohelkou pro veřejnost. Této události se zúčastnili významní hosté, zástupci kraje, města, zhotovitele a ve velkém počtu také občané města Hodkovice nad Mohelkou.

Nová sportovní hala je založena na velkoprůměrových pilotách, na kterých jsou osazeny železobetonové prefabrikované prahy. Na nich jsou kloubově uloženy sendvičové prefabrikované železobetonové stěny se zabudovanou tepelnou izolací tl. 180 mm. Strop haly tvoří 15 ks předem předpjatých železobetonových “T“ nosníků dl. 30,15 m a šířky 2,4 m. Hlavní vstup do haly je po ocelové zastřešené lávce příhradové konstrukce.

Díky spolupráci závodu Liberec a dceřiné společnosti PREFA Pro vznikl návrh nového produktu – stěnového sendvičového železobetonového panelu. Použití tohoto nového výrobku se nakonec podařilo u investora této akce prosadit, což znamená i získání velmi významné reference.

Technické údaje:

Půdorysný rozměr:36,70 x 30,60
Světlá výška haly:7,80 m
Obestavěný prostor:10 427 m3
Rozměr vnitřního hřiště:36 m x 24 m
Povrch sportovní podlahy:palubovka firmy HARO na celoplošně odpruženém dřevěném roštu
Navržené sporty:basketbal, volejbal, tenis - v regulérním rozměru; házená, florbal, futsal - ve zkráceném rozměru

Základní informace o stavbě:

Název stavby:Sportovní hala Hodkovice nad Mohelkou
Objednatel:Město Hodkovice nad Mohelkou
Zhotovitel:EUROVIA CS
Dodavatel nosné konstrukce:PREFA PRO
Termín realizace:08/2017 - 07/2018
Cena bez DPH: 29,1 mil. CZK