Aktuality > Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

04. 07. 2019

Předáním staveniště začala dne 3. července 2019 stavba nové komunikace, resp. obchvatu u města Roudnice nad Labem.

V rámci stavby vznikne téměř 3 km dlouhá nová komunikace, jejíž součástí budou čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty. Stavba se nachází jižně od Roudnice nad Labem a vede převážně zemědělskými pozemky, v samém závěru vede přes zahrádkářskou kolonii. Stavba bude vyžadovat demolici několika chat v této kolonii. Stavební práce budou zahrnovat také rekultivační práce, a to jak po částech zrušených komunikací v oblasti křižovatky silnic II/240 se silnicí II/246 a pak na plochách, které bude využívat stavby pro zařízení staveniště.


Základní informace:

Název: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

Investor: Ústecký kraj

Zhotovitel: EUROVIA CS a HERKUL  

Doba realizace: 07/2019 – 10/2020

Cena díla: 257,6 mil. CZK