Aktuality > Noční montáž tří ocelových konstrukcí proběhla v Pardubicích

Noční montáž tří ocelových konstrukcí proběhla v Pardubicích

25. 08. 2021

V rámci modernizace železničního uzlu v Pardubicích proběhla v noci z 24. na 25. srpna za dočasné výluky provozu na trati montáž tří samostatných ocelových konstrukcí, a to mostního provizoria přes silnici II. třídy – ulici Jana Palacha a lávky pro pěší. Celková hmotnost montovaných konstrukcí činila 177 tun (92 tun železniční most, 23 tun kabelová lávka a 62 tun železniční mostní provizorium).

Ocelová konstrukce mostu byla sestavena na montážní ploše za opěrou v kompletním stavu včetně definitivní PKO, hotové izolaci mostovky, namontovaného odvodňovacího systému a ložisek. Ocelová konstrukce lávky byla  kompletně vystrojena v OK Třebestovice a dopravena na stavbu a montována přímo z dopravního prostředku. Mostní provizorium pak bylo naloženo na dopravní prostředek v areálu člena ve sdružení Záboří nad Labem a dopraveno na stavbu a montováno přímo z dopravního prostředku přímo na ložiska. Nakládky i montáže se zhostil mobilní jeřáb Liebherr LG 1550 o nosnosti 550 t.


Základní informace:

Název stavby: Modernizace železničního uzlu Pardubice

Investor: Správa železnic

Zhotovitel stavby: Společnost Pardubice, sdružující společnosti EUROVIA CS, Chládek a Tintěra, Pardubice, Elektrizace železnic Praha, GJW Praha

Doba výstavby: 08/2020 – 10/2024

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.