Aktuality > Na Vltavské vodní cestě jsou zabezpečeny podjezdové výšky

Na Vltavské vodní cestě jsou zabezpečeny podjezdové výšky

20. 09. 2021

Slavnostní plavbou a dnem otevřených dveří pro veřejnost skončil v sobotu 18. září projekt Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál.

Stavba přemostění plavebního kanálu Vraňany - Hořín se nachází v intravilánu obcí Vraňany a Hořín na místních komunikacích.

Hlavním důvodem stavby byla obnova mostních konstrukcí, které zajišťují dopravní spojení do oblasti mezi Vltavou a plavebním kanálem a zabezpečení parametrů vodní cesty (záměr spočívající ve zvýšení parametru podjezdné výšky), které umožňují rozvoj plavby jako ekologické formy dopravy a tím i obnovu původního historického významu plavebního kanálu.


Akce Vltavské vodní cesty (VVC) se skládala z pěti samostatných staveb.

1. Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou

2. Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou"

3. Železniční most ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou

4. Silniční most na místní komunikaci – Vraňany

5. Úprava hospodářských mostů - 002. A – Most Chramostek


Práce začaly nezbytnými přeložkami inženýrských sítí, současně začaly práce na provizorním přemostění plavebního kanálu, následovala demolice stávajících mostů, výstavba nových mostů, spodních staveb, osázení nových ocelových nosných konstrukcí mostů, dokončení úprav břehů a na závěr proběhly nezbytné dokončovací práce.


Základní informace:

Název stavby: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

Investor: ŘVC ČR

Zhotovitel: STRABAG Rail, EUROVIA CS, OK Třebestovice

Doba realizace: 05/2019 – 09/2021