Aktuality > Montáž ocelové nosné konstrukce mostu v obce Vinec nedaleko Mladé Boleslavi

Montáž ocelové nosné konstrukce mostu v obce Vinec nedaleko Mladé Boleslavi

02. 09. 2021

V úterý 31. srpna se uskutečnila montáž ocelové nosné konstrukce nového mostu přes Jizeru u obce Vinec jižně od Mladé Boleslavi. Novým mostem bude nahrazen původní betonový obloukový most, který převáděl silnici III/27229 přes koryto řeky Jizery téměř 100 let a pro svou pokročilou degradaci musel být odstraněn.

Ocelová konstrukce mostu rozdělená na 9 dílů byla dopravena do prostoru stavby, kde byla svařena do tři samostatných montážních celků s příčnými výztuhami. Na ně byla osazena ložiska a následně byla celá tato konstrukce uložena pomocí jeřábu na ložiskové bločky. Celková hmotnost osazované konstrukce včetně přípravy pro plánované podbednění je cca 100 tun, délka jednotlivých nosníků je 42,8 m. K osazení nosné konstrukce mostu byl použit jeřáb Liebherr LG 1750, který je největším kolový jeřábem s příhradovým ramenem v ČR.

Práce na mostě na silnici III/27229 Vinec zahrnují demolici původního betonového mostu, rekonstrukci spodní stavby a zesílení základů mostu, na které je následně osazena nová mostní konstrukce o třech polích. Ta je v krajních polích vytvořena ze 4 předpjatých betonových T-nosníků spojených spřahující železobetonovou deskou s příčníky, střední pole je tvořeno třemi ocelovými nosníky spojenými spřahující železobetonovou deskou. Oproti původnímu mostu je nový most širší a opatřený chodníkem pro pěší, zároveň má větší světlou výšku. Součástí prací je rovněž nové vedení inženýrských sítí, nová vozovka na mostě, vodorovné i svislé dopravní značení a sadové úpravy v okolí mostu.


Základní informace:

Název stavby: III/27229 Vinec, most ev.č. 27229-4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zhotovitel: Společnost Vinec most – EUROVIA CS a OK Třebestovice

Doba realizace: 05/2021 – 12/2021