Aktuality > Modernizujeme železniční uzel Pardubice

Modernizujeme železniční uzel Pardubice

24. 09. 2020

Ve čtvrtek 24. září byla slavnostním poklepání kolejnice zahájena modernizace železničního uzlu Pardubice. Jedná se o největší projekt tohoto druhu v moderní historii.

Předmětem projektu je rekonstrukce železniční stanice Pardubice, včetně napojení na stávající traťové úseky. Rekonstruován bude železniční svršek a spodek, stávající nástupiště, včetně výstavby nového ostrovního nástupiště v liché části kolejiště a k němu budou prodlouženy oba podchody pro cestující. Nově budou vystavěny dva technologické objekty, zrekonstruovány stávající provozní budovy, vybudován nový kabelovod a lávka pro pěší, včetně výtahů a eskalátorů, která propojí oddělené části města. Stavba bude řešit i stavební připravenost pro následnou realizaci navazující zapojení trati "Výstavba Ostřešanské spojky". V neposlední řadě dojde k rekonstrukci sedmi mostních objektů, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakčního vedení a silnoproudých technologií.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.


Základní informace:

Název: Modernizace železničního uzlu Pardubice

Investor: Správa železnic

Zhotovitel: Společnost Pardubice (EUROVIA CS (leader sdružení), Chládek a Tintěra Pardubice, Elektrizace železnic Praha, GJW Praha)

Doba výstavby: 08/2020–10/2024