Aktuality > Modernizace křižovatky v Anenském údolí skončila

Modernizace křižovatky v Anenském údolí skončila

30. 09. 2021

Slavnostním přestřižením pásky skončila 30. září modernizace křižovatky silnici II/210 a III/21042 v Anenském údolí na Karlovarsku.

Práce zahrnovaly vybudování nové části komunikace v délce 460 m. Tato byla napojena na stávající komunikace II/210 a III/21042, které byly rovněž částečně modernizovány. V místě byl vybudován nový most přes řeku Svatavu dlouhý 122 m. Stávající přemostění bylo odstraněno. Součástí prací bylo také zajištění skal a odtěžení skalního výchozu.

Veškeré práce probíhaly za provozu, a to po polovinách celkem 26 měsíců.

 

Základní informace:

Název: II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Zhotovitel: Sdružení EUROVIA CS a SMP CZ

Doba realizace: 07/2019 - 09/2021