Aktuality > EUROVIA CS bude pracovat na rozšíření letiště Václava Havla v Praze

EUROVIA CS bude pracovat na rozšíření letiště Václava Havla v Praze

25. 05. 2020

V rámci dlouhodobých záměrů rozvoje letiště Václava Havla souvisejících s chystaným rozšířením Terminálu 2 a výstavbou nové paralelní vzletové a přistávací dráhy se rozhodlo letiště modernizovat Areál Jih, který slouží především k odbavování privátních letů. Záměrem investice je částečné přemístění pojezdové dráhy TWY R (Romeo) do nové pozice a zbudování nové odbavovací plochy.

V rámci rozšíření stávající odbavovací plochy dojde k proměně systému letadlových stání. Vybudovaná plocha nabídne více možností pro odbavení větších letadel. Během výstavby však budou tato stání v provozu s tím, že primárně zajistí odbavení privátních letů.

V rámci realizace projektu se jedná v první etapě, tzn. v letošním roce, o přemístění TWY R do nové pozice. V roce 2021, což představuje druhou etapu stavebních prací projektu, se vybudují nové odbavovací plochy JIH a dojde tak k připojení stávajících ploch k nově budované infrastruktuře, a to včetně provedení nového světelného a zabezpečovacího zařízení, kabelovodů, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, odvodnění, osvětlení a jet blast deflektorů. Elektrotechnické dovybavení, třetí etapa projektu, bude představovat závěrečnou fázi projektu v první polovině roku 2022.

Zahájení prací se předpokládá v polovině června 2020 a dokončení celého projektu na konci července 2022.


Základní informace:

Název: Pojezdová dráha TWY R a odbavovací stání OP Jih Letiště Václava Havla Praha Ruzyně

Objednatel: Letiště Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS (60 %), Hochtief (40 %)

Doba realizace: 06/2020 – 07/2022

Cena díla: 835 mil. CZK