Aktuality > Druhá část obchvatu Jesenice je hotová

Druhá část obchvatu Jesenice je hotová

30. 06. 2022

Druhá etapa výstavby obchvatu Jesenice na silnici II/101 je hotová a na začátku letních prázdnin začne sloužit řidičům.

Jesenice u Prahy tak má k dispozici obchvat, který odvádí tranzitní dopravu mimo zastavěné oblasti. Výstavbu nové části komunikace II/101 obchvatu Jesenice, etapa II. provedla EUROVIA CS pro Středočeský kraj.

Jesenice trpí kvůli své poloze nedaleko Pražského okruhu vysokou dopravní zátěží, a to především tranzitní. Obchvat je situovaný jižně od stávající zástavby. Nová část silnice II/101 je dlouhá 1410 metrů. I tato část komunikace, stejně jako I. etapa obchvatu zprovozněná v roce 2020, je vzhledem ke vzdálenosti zástavby opatřena protihlukovými stěnami a vozovka pak vrstvou nízkohlučné asfaltové směsi. Součástí projektu byly také rozsáhlé přeložky inženýrských sítí, montáž svodidel, realizace vodorovného i svislého dopravního opatření a sadbové úpravy.


Základní informace:

Název: II/101 Jesenice, obchvat – II. etapa

Objednatel: Středočeský kraj

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 09/2020 – 06/2022 (zprovoznění)