Aktuality > Dokončili jsme práce na tramvajové trati Táborská v Praze

Dokončili jsme práce na tramvajové trati Táborská v Praze

04. 06. 2021

Přestřižením pásky 4. června skončily práce na 2370 m dvoukolejné železniční trati v Praze.

Trasa vede od Nuselské ulice kolem Nuselské Radnice přes Palouček, Náměstí Hrdinů, kde se také realizovaly kompletně vozovky a chodníky, dále Kotorská, Na Veselí až téměř k obratišti u soudu. Vznikla zastávka s propojení na metro Pankrác.

Práce byly rozděleny do několika úseků. Na úseku 3 a 4 práce proběhly na podzim loňského roku, přičemž na úseku 4 jsme realizovali pouze spodní stavbu pro zhotovitele DP, kdežto úsek 3 jsme realizovali komplet včetně vrchní stavby.

Na úsek 1 a 2 jsme realizovali od 03/2021 kompletně, přičemž na částech byla domluvena kooperace s investorem DP Praha, a tak došlo k montážní výpomoci ze strany investora.

Na úseku 1,2 a 4 došlo k výměně panelů BKV za pevnou jízdní dráhu (systém W – Tram) včetně kompletních podkladních vrstev a odvodnění trati. Na trati bylo využito antivibračních rohoží pro odhlučnění provozu tramvají, které byly vložené do betonových “L“ profilů a vytvořily vanu pro vylití nosných betonů systému W tram, po dorovnání koleje následuje druhá betonáž a strojní pokládka litých asfaltů. Zajímavostí je osazení panelů na zastávkách pro případný provoz autobusů

(v asfaltových vrstvách při provozu autobusů se na tramvajových zastávkách vyjíždějí koleje).

Na úseku 3 došlo k výměně panelů BKV za kolejový svršek na betonových pražcích v přímých a dřevěných pražcích v obloucích a výhybkách TT včetně kompletních podkladních vrstev a odvodnění a opět byly osazeny “L“ profily s antivibračními rohožemi, ale vana byla vysypána štěrkem pro pražce a po namontování a svaření bylo ještě nutné kolej podbít. Následně došlo k zakrytí betonem a dvěma vrstvami LA.

Na úsecích 1, 2 a 3 došlo k výměně povrchů na zastávkách (nahradil se litý asfalt mozaikou).

Součástí zakázky byla úprava komunikací a chodníků hlavně na Náměstí Hrdinů a také částečně podél celé nové trati, spousta přeložek a ochran inženýrských sítí (Sitel, Pre, SSZ, ČD Telematika, Telco, T-mobile, kabelovod, vodovod), trolejové vedení a EOV, mazací zařízení u ostrých oblouků pro snížení hluku a sadové úpravy na Náměstí Hrdinů.

Bylo vybudováno 6 zastávek (U Nuselské radnice, Palouček, Pražského povstání, Kotorská, Pankrác a Na veselí (realizace DP-ale dlažba na naší rámcovku)), všechny v mozaice


Základní informace:

Název: RTT Vladimírova-Táborská-Na Pankráci-Na Veselí-Soudní

Objednatel: Dopravní podnik Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 09/2020 – 06/2021