Aktuality > Den otevřených dveří na stavbě I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa

Den otevřených dveří na stavbě I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa

16. 10. 2019

Na stavbě dne I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa, proběhl v úterý 15. října den otevřených dveří, kterého se postupně zúčastnili studenti tří škol: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Střední průmyslová škola stavební, Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni.

V zasedací místnosti stavby byli studenti seznámeni s postupem výstavby a s tím, co stavba zahrnuje. Dále byli poučeni v oblasti BOZP a následovala prohlídka stavby.

Studenti měli možnost vidět provádění zemních prací (odtěžování a navážení násypu zemního tělesa), přípravu potrubí na plynovody DN200 a DN 300 (svařování) a provádění dešťové kanalizace (šachty a hlavní řad). Průvodcem na stavbě byl stavbyvedoucí závodu Plzeň Luboš Hochmann a výrobní přípravářka Hana Jenýšová.