Aktuality > Cyklostezka podél vodního díla Nové mlýny byla otevřena

Cyklostezka podél vodního díla Nové mlýny byla otevřena

21. 06. 2021

Po slavnostním přestřižení pásky 18. června byla otevřena nová cyklostezka umístěná při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové mlýny.

Nová cyklostezka odvádí cyklisty z frekventované silnice s velkým podílem nákladní dopravy na samostatnou 2,6 km dlouhou cyklotrasu. Ta propojuje původní cyklotrasy na severní (levé) a jižní (pravé) straně nádrží vodního díla Nové Mlýny. Cyklostezka, která probíhala pod vedením EUROVIA CS navazuje na lávku, která byla současně budována v rámci samostatné zakázky na rekonstrukci mostu I/52 Pasohlávky, na které se rovněž podílela společnost EUROVIA CS.

Projekt zahrnoval mimo jiné také úpravu podloží a ochranné vrstvy hráze, opevnění zemního tělesa vč. ohumusování, které umožní obnovení původní vegetace i osazení zábradlí před a za mostem. Účelová komunikace k betonárce byla přeložena do nové trasy. Silnice I/52 byla rozšířena a v místě křížení s cyklotrasou do ní byl vložen ochranný, 4 metry široký ostrůvek.


Základní informace:

Název: Cyklostezka umístěná při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny

Objednatel: Jihomoravský kraj (projekt byl spolufinancován ze SFDI)

Zhotovitel: EUROVIA CS a Firesta

Doba realizace: 05/2020 - 06/2021