Aktuality > Byla zahájena stavba nové tramvajové smyčky u Depa Hostivař v Praze

Byla zahájena stavba nové tramvajové smyčky u Depa Hostivař v Praze

16. 03. 2022

V polovině března jsme slavnostně zahájili výstavbu nové tramvajové smyčky u Depa Hostivař v Praze.

V rámci projektu dojde k úpravě úseku hlavních kolejí v ulici Černokostelecká v místě zaústění do nové smyčky v délce přibližně 115 metrů dvoukolejně. Celá tramvajová trať bude na příčných pražcích a na tramvajovém tělese se zachová kryt otevřeného kolejového svršku. Tramvajová smyčka bude tříkolejná s délkou vnější koleje cca 490 metrů. Délka odstavů bude pro čtyři tramvajové soupravy a jednu soupravu na odjezdu. Smyčka vznikne na ploše stávajícího autobusového terminálu, parkoviště P+R a parkoviště zaměstnanců DP.

V prostoru zastávek bude povrch tramvajové tratě tvořit dlažba, v prostoru odstavů tramvajových souprav mlatový kryt, v přejezdech pro nekolejovou dopravu asfaltový kryt a ve zbylé části bude tramvajová trať zatravněna. Součástí výstavby je mnoho přeložek sítí elektro, kanalizace a vodovodu.

Základní informace:

Název: Tramvajová smyčka Depo Hostivař

Objednatel: Dopravní podnik Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 03 – 08/2022