Aktuality > Byla dokončena rekonstrukce Vodního díla Klabava

Byla dokončena rekonstrukce Vodního díla Klabava

07. 11. 2019

Skončila rekonstrukce VD Klabava.

Byla dokončena rekonstrukce Vodního díla Klabava 

Skončila rekonstrukce VD Klabava. Předmětem zakázky byla rekonstrukce stávajícího vodního díla na řece Klabavě v Plzeňském kraji. Po dokončení prací se zlepšily retenční schopnosti VD a především se zvýšila odolnost VD proti povodňovým průtokům. Povodně v roce 2002 totiž ukázaly nedostatečnost VD z hlediska kapacit a bezpečného odtoku vod z nádrže.

Hlavním úkolem bylo rozšíření přelivu a skluzu vodního díla pro dosažení možnosti lepšího odtoku vody z nádrže. Tyto objekty jsou železobetonové, vlastní stávající hráz je zemní sypaná. Do objektu přelivu byly nově osazeny ocelové segmenty, které umožňují regulaci úrovně hladiny. Stávající přeliv byl neregulovaný. Významným faktorem, které ovlivnily výstavbu byla nedostatečná možnost převádění vody z VD v podmínkách krátkého povodí řeky Klabavy, pramenící v oblasti Padrťských rybníků.


Základní informace:

Název: VD Klabava

Investor: Povodí Vltavy

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ a EUROVIA CS

Termín výstavby: 03/2017 – 10/2019

Cena díla: 109 MCZK