Aktuality > Budeme pracovat na prvním tranzitním železničním koridoru

Budeme pracovat na prvním tranzitním železničním koridoru

29. 01. 2021

Podpisem smlouvy začala stavba v úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, která se nachází na prvním tranzitním železničním koridoru.

Jedná se o trať dvojkolejnou elektrizovanou stejnosměrnou trakční soustavou. Celková délka stavby je 9,972 km dvojkolejné trati. V řešeném úseku se nachází stanice Brandýs n. O., předjízdné koleje, kde dojde k rekonstrukci celého kolejiště stanice, zřízení podchodu a dvou vnějších nástupišť. V úseku se také nachází zastávka Bezpráví, která bude dle požadavku Správy železnic v rámci stavby odstraněna a nahrazena odbočkou Bezpráví. Mezistaniční úseky Ústí n. O. – Odb. Bezpráví a Odb. Bezpráví – Brandýs n.O., budou realizovány metodou bez snášení kolejového roštu – strojní sanační kolejovou linkou. Vybudováno bude zabezpečovací zařízení 3. kategorie.

 

Základní údaje:

Název: Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC

Objednatel: Správa železnic

Zhotovitel: „Společnost Brandýs“ – EUROVIA CS, Chládek a Tintěra Pardubice, GJW Praha,  Elektrizace železnic Praha

Datum realizace: 05/2021 – 06/2023 (10/2023 – GPK)